Sprawdź dostępność sal
Zarezerwuj
Powered by SmartRooms

Zamów umowę na adres

Opcja płatności *
49 zł netto miesięcznie
500 zł netto rocznie
39 zł netto (promocja PAKIET MINI) - opłata za 12 miesięcy - odbiór osobisty
Otwieranie korespondencji *
tak, proszę o otwieranie i wysyłanie skanu zawartości koperty
nie, proszę o skan koperty
nie, proszę tylko o informację o korespondencji
Odbiór korespondencji *
osobisty
przesyłka raz w miesiącu
przesyłka co 6 miesięcy
proszę o zniszczenie korespondencji po 3 miesiącach od odbioru
Sposób podpisania umowy *
osobiście w biurze
korespondencyjnie
elektronicznie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro BMBK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na Rynku Głównym 34/15 w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych i możliwość ich poprawiania, jak również że mogę powyższą zgodę odwołać w każdym czasie. Zostałam/-em poinformowana/-y, że dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.